הטבעת של יהודה עברה חידוש להעצמת המראה של האריה בפרט והטבעת בכלל