שעות עתיק שהפסיק לעבוד הפך למיד מרהיב בשימוש הרצועה המקורית